Webbutveckling -- Vad lär man sig?

I webbutveckling lär man sig att skapa hemsidor med hjälp av HTML, CSS och javascript. Man arbetar ofta i projektform där man ska skapa en hemsida. Man lär sig planera, genomföra, testa, dokumentera och utvärdera sitt projekt. Man lär sig olika tekniker som kan göra det enklare att anpassa hemsidor till specifika enheter, t.ex. mobiltelefoner.

När man har lärt sig HTML, CSS och javascript så kan man skapa både hemsidor och även enkla spel.

Förvänta dig dock inte att du kommer att kunna lyckas göra helt rätt på första försöket, man kommer alltid få problem, men förhoppningsvis har du med hjälp av Webbutvecklingskursen kunskapen att lösa de problem som uppstår.

Det här kan vara du när du har löst problemet med din hemsida efter en timmes stirrande på skärmen.